„NESAMIRKSTI” KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

 1. IEVADES

  • Laipni aicinām Jūs iepazīties ar „Nesamirksti” Konfidencialitātes politiku. Šī konfidencialitātes politika apraksta, kā MB „Nesušlapk” (reģistrācijas numurs 304780465, adrese: Šeškinės str. 55B, Vilnius, 07159, Lietuvas Republika) iegūst un apstrādā personas datus, ko „Nesamirksti” iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē „Nesamirksti” veikalus vai interneta mājas lapu (turpmāk saukti arī ‒ „Datu subjekts” vai „Jūs”).
  • Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
  • Jūsu personisko datu pārzinis ir MB „Nesušlapk”, pie kā Jūs konkrētajā gadījumā vēršaties, lai iegādātos preci vai pakalpojumu.
  • Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar Konfidencialitātes politiku. Ja Jums ir kādi jautājumi vai pieprasījumi, lūdzu, sazinieties ar „Nesamirksti”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus.
 2. KAD MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

  • Kad apmeklējat „Nesamirksti” veikalus, iegādājaties „Nesamirksti” preces vai izmantojat „Nesamirksti” pakalpojumus, ja esat pievienojies „Nesamirksti” lojalitātes programmai, „Nesamirksti” var apstrādāt šādus Jūsu datus, tostarp personas datus:
   • vārds un uzvārds;
   • dzimšanas datums
   • kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);
   • darījuma dati (darījuma laiks, iegādātās preces, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

 

 • Kad pievienojaties „Nesamirksti” lojalitātes programmai vai piesakāties „Nesamirksti” nomaksas pakalpojumam, „Nesamirksti” nepieciešams par Jums iegūt papildu datus. Šādā gadījumā „Nesamirksti” pēc vajadzības var apstrādāt šādus Jūsu datus, tostarp personas datus:
  • datus par personas apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu (dokumenta numurs, personas identifikācijas kods);
  • informācija par ienākumiem un maksājumu saistību nepildīšanu;
  • bankas konts un bankas dati.
 • Kad Jūs piesakāties darbā „Nesamirksti”, izmantojot pieteikuma veidlapu „Nesamirksti” tīmekļa vietnē vai kontaktējoties ar „Nesamirksti”, izmantojot citus saziņas līdzekļus, „Nesamirksti” var apstrādāt šādus Jūsu datus, tostarp personas datus:
 • vārds un uzvārds;
 • e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • vēlamais darba vietas reģions;
 • CV sniegtā informācija;
 • cita pieteikšanās procesā Jūsu sniegtā informācija:
 • Kad apmeklējat „Nesamirksti” tīmekļa vietni vai pašapkalpošanās vidi, „Nesamirksti” iegūst un apstrādā tīmekļa vietnes apmeklējuma rezultātā iegūtos datus, piemēram, datus par Jūsu atrašanās vietu un izmantoto ierīci, IP adresi, vietnes apmeklējuma laiku, vietnē izmantotajām izvēlnēm u. tml.
 • Kad sazināties ar „Nesamirksti”, izmantojot „Nesamirksti” tīmekļa vietni, tālruni, e-pastu vai sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat vai citus nākotnes kanālus), „Nesamirksti” iegūst un apstrādā datus, kas rodas saziņas laikā, piemēram, Jūsu e-pasti, vaicājumi un citi dati, ko Jūs mums sniedzat vai atklājat.
 • „Nesamirksti” neprasa sniegt pārmērīgi daudz datu bez konkrēta nolūka. „Nesamirksti” neiegūst datus par Jums no trešajām personām vai publiskiem un privātiem avotiem, kas nav norādīti šajā Konfidencialitātes politikā.
 1. NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATOJUMS, KĀDĒĻ MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

  • „Nesamirksti” iegūst un apstrādā personas datus tikai norādītajiem likumīgajiem nolūkiem un kad apstrāde ir juridiski pamatota, vienmēr paturot prātā Datu subjektu intereses un tiesības, un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
  • Kad apmeklējat „Nesamirksti” veikalus un iegādājaties „Nesamirksti” produktus vai izmantojat „Nesamirksti” pakalpojumus, mēs izmantojam no Jums iegūtos datus, lai ar Jums pildītu lojalitātes saistības.
  • Ja esat pievienojies „Nesamirksti” lojalitātes programmai, mēs apstrādājam Jūsu personas datus veidā, kā tas aprakstīts „Nesamirksti” lojalitātes programmas vispārējos noteikumos un nosacījumos. Noteikumi un nosacījumi ir pieejami šeit.
  • Kad Jūs piesakāties „Nesamirksti” nomaksas pakalpojumam, mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai ar Jums noslēgtu un izpildītu nomaksas līgumu, tostarp, lai noteiktu Jūsu maksātspēju, iegūtu izziņas no Kredītu reģistra, tādējādi ļaujot mums pārliecināties, ka spēsit izpildīt savas maksājumu saistības un nepieciešamības gadījumā varētu Jums iesniegt prasību. Nosūtīsim Jūsu datus arī nomaksas pakalpojuma finansētājām. „Nesamirksti” nomaksas pakalpojuma vispārējie noteikumi un nosacījumi pieejami šeit.
  • Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai Jums nosūtītu „Nesamirksti”, „Nesamirksti” grupas uzņēmumu un „Nesamirksti” sadarbības partneru jaunumu un piedāvājumu e-pastu, ja esat mums snieguši attiecīgu piekrišanu vai abonējuši jaunumu un piedāvājumu saņemšanu „Nesamirksti” tīmekļa vietnē.
  • Ja vēlaties mums nosūtīt ziņas vai komentārus, uzdot jautājumus vai nosūtīt pieprasījumus, abonēt jaunumu saņemšanu tml., saziņai varat izmantot „Nesamirksti” tīmekļa vietni Nesamirksti.lv, e-pastu vai sociālos plašsaziņas līdzekļus. Šādā gadījumā „Nesamirksti” izmanto Jūsu sniegtos personas datus, lai Jums sniegtu atbildi uz konkrēto jautājumu vai pieprasījumu. Mēs varam izmantot anonimizētu informāciju, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus vai produktus, vai citiem tirgvedības nolūkiem.
  • „Nesamirksti” var organizēt dažādas kampaņas un loterijas, izmantojot savus sociālos plašsaziņas līdzekļu kanālus. Ja izlemjat piedalīties kampaņā, kampaņas realizācijai Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši konkrētās kampaņas noteikumiem un nosacījumiem, tostarp mēs varam publicēt uzvarētāju vārdus un sazināties ar viņiem, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus.
  • Pieteikšanās darbā.
   • Kad Jūs piesakāties darbā „Nesamirksti”, mēs apstrādājam Jūsu sniegtos datus, tostarp personas datus, lai novērtētu Jūsu piemērotību „Nesamirksti” vakancei.
   • Izmantojot publiskos avotus, mēs varam pārbaudīt Jūsu sniegto datu precizitāti vai par Jums iegūt papildu datus.
   • Mēs izmantosim Jūsu datus pieteikšanās procesā, cita starpā mēs varam lūgt Jums sniegt papildu datus un atbildēt uz jautājumiem, uzaicināt Jūs uz interviju un piedāvāt noslēgt darba līgumu.
   • Saskaņā ar piemērojamiem likumdošanas aktiem Jums ir tiesības zināt, kādus datus par Jums „Nesamirksti” ir ieguvis, tos pārskatīt.
   • Mēs izmantojam sekmīgo kandidātu personas datus, lai noslēgtu un pildītu darba līgumu. Vajadzības gadījumā mēs vaicāsim papildu datus, kas nepieciešami darba līguma noslēgšanai un pildīšanai.
  • Personas datu apstrāde citiem nolūkiem.
   • Zināmos gadījumos „Nesamirksti” var apstrādāt Jūsu personas datus, kad tas nepieciešams likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, ir noteikti gadījumi, kad mums jāsaglabā dati, kā to nosaka grāmatvedības vai nodokļu likumdošanas akti.
   • Turklāt ar īpašu Jūsu piekrišanu „Nesamirksti” var lietot Jūsu datus nolūkiem, kas nav norādīti šajā konfidencialitātes politikā. Balstoties uz Jūsu piekrišanu, „Nesamirksti” apstrādā Jūsu personas datus tādā mērā un nolūkā, kā tas ir īpaši atrunāts šajā atļaujā.
   • „Nesamirksti” jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu personas datu apstrādes likumību, iegūto personas datu drošību un datu aizsardzības principu ievērošanu.
   • „Nesamirksti” jānodrošina, lai piekļuve personas datiem tiktu piešķirta tikai tiem „Nesamirksti” darbiniekiem vai citām personām, kam piekļuve nepieciešama, lai veiktu ar datu apstrādes nolūkiem saistītos uzdevumus vai izpildītu likuma prasības. Visu „Nesamirksti” darbinieku, kam, veicot profesionālos uzdevumus, varētu būt saskare ar personas datiem, pienākums ir neizpaust personas datus.
 1. „NESAMIRKSTI” TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA

  • „Nesamirksti” tīmekļa vietnē apmeklētāji var saņemt informāciju par „Nesamirksti” veikaliem, produktiem, zīmolu un notiekošajām kampaņām, kā arī sazināties ar mums, pieteikties pie mums darbā un izmantot citas tīmekļa vietnes izvēlnes.
  • Sīkdatnes
   • „Nesamirksti” tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, ko izmantojat tīmekļa vietnes apmeklēšanai (tālrunis, planšetdators u. tml.). Sīkdatnes galvenokārt izmanto, lai tīmekļa vietne strādātu daudz efektīvāk un nodrošinātu ērtu un individuālu lietotāja pieredzi. Piemēram, sīkdatnes saglabā datus par Jūsu veiktajām izvēlēm mūsu tīmekļa vietnē un kādas vietnes esat apmeklējis. Sīkdatnes neiegūst datus no Jūsu ierīces un nesaglabā personas datus.
   • Jūs tiekat informēts par sīkdatņu izmantošanu, kad pirmo reizi apmeklējat „Nesamirksti” tīmekļa vietni. Turpinot izmantot tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
   • Jūs varat atspējot sīkdatņu izmantošanu, izmainot Jūsu pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus. Savā pārlūkprogrammā sīkdatnes varat pilnībā bloķēt, iespējojot tās tikai noteiktās tīmekļa vietnēs, vai pilnībā iespējot. Ja atspējosit sīkdatnes, iespējams, dažas tīmekļa vietnes daļas nefunkcionēs pareizi.
   • „Nesamirksti” tīmekļa vietnē izmanto gan sesijas, gan pastāvīgās sīkdatnes. Pagaidu jeb sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas no Jūsu ierīces, līdzko aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas un tur tiek saglabātas līdz pat 26 mēnešiem.
   • „Nesamirksti” tīmekļa vietnē izmanto šādas sīkdatnes:

Absolūti nepieciešamās sīkdatnes, kam ir būtiska nozīme, lai Jums nodrošinātu iespēju pārvietoties un izmantot tīmekļa vietnes funkcijas.

Analītiskās sīkdatnes, kas iegūst informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un veidiem, kā apmeklētāji to sasniedz, u. tml. Mēs šo informāciju izmantojam, lai identificētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas problēmas un uzlabotu lietotāju pieredzi, mērķētas reklāmas un veicinošās tirgvedības nolūkā.

Trešo personu sīkdatnes. Dažu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālu (Facebook, Instagram) elementi ir saistīti ar mūsu tīmekļa vietni, kas kopīgo sociālā plašsaziņas līdzekļa kanāla saturu mūsu vietnē un var izlasīt šo kanālu sīkdatnes, kā arī saglabāt tās Jūsu ierīcē. Šo sīkdatņu nolūks var būt sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālā izvietotās reklāmas personificēšana.

 • „Nesamirksti” tīmekļa vietnē izmanto sīkdatņu pārskatu:

Sīkdatne

Kategorija

Nolūks

Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat

Trešās personas sīkdatne

 

„Nesamirksti” tīmekļa vietnē ir iespējams kopīgot un lasīt sociālo plašsaziņas līdzekļu saturu un izmantot citus pakalpojumus, ko sniedz trešās personas. Šo sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji var saglabāt Jūsu ierīcē sīkdatnes ar „Nesamirksti” tīmekļa vietnes starpniecību, ja esat to vietnēs jau pierakstījies vai izmantojat tos „Nesamirksti” vietnē.

Google Analytics

 

Trešās personas sīkdatne

 

Google Analytics izmanto sīkdatnes, lai saņemtu informāciju par to, kad Jūs pirmo reizi apmeklējāt tīmekļa vietni, cik bieži to apmeklējat un cik ilgi tajā uzturaties. Šo sīkdatņu saglabātā informācija ir redzama tikai atbilstošiem „Nesamirksti” darbiniekiem un Google, un tā nesatur konfidenciālu informāciju vai personas datus. Mēs arī izmantojam Google Analytics sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitātes pārraudzībai.

[AdvertCookie, ChosenSite, CountryRedirectCheckIsDone, newsletterPoppedUp, acceptedCookies, [Website]_AnonymousUserCurrency]

Funkcionālās

Šīs sīkdatnes atceras Jūsu aplūkoto atlasi, izvēlnes un paziņojumus.

[ak_bmsc, TS01a19d95]

Funkcionālās

Šīs sīkdatnes aizsargā mūsu tīmekļa vietni no ļaunprogrammatūras.

 

 • „Nesamirksti” tīmekļa vietne satur saites uz „Nesamirksti” publisko sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem un trešo personu vietnēm. „Nesamirksti” nav atbildīga par trešo personu tīmekļa vietņu drošību vai saturu, par to pilnībā ir atbildīgi šo vietņu īpašnieki. Kad apmeklējat jebkuru trešo personu tīmekļa vietnes vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnes, iesakām Jums iepazīties ar to konfidencialitātes nosacījumiem.

 

 • Nosūtot ziņas, attēlus vai komentārus „Nesamirksti” publisko plašsaziņas līdzekļu vietnēs, lūdzu, ņemiet vērā, ka pa publiskajiem sociālajiem plašsaziņas līdzekļu kanāliem nosūtītā informācija ir redzama visiem šā kanāla lietotājiem un apmeklētājiem. Nedalieties sociālajos plašsaziņas līdzekļos ar datiem, kurus Jūs nevēlaties atklāt sabiedrībai!
 1. PERSONAS DATU GLABĀŠANA UN IZNĪCINĀŠANA.

  • „Nesamirksti” glabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams nolūkiem, kuriem šie dati tika iegūti vai cik to nosaka likums.
  • Paturot personas datus, „Nesamirksti” ievēro šādus glabāšanas periodus:
   • Mēs līguma slēgšanas un līgumsaistību izpildes nolūkos iegūtos datus glabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei līguma darbības periodā, un pēc šā līguma termiņa beigām tik ilgi, kamēr var rasties jebkādas prasības saistībā ar šīm līgumiskajām attiecībām, bet pārsvarā 3 gadus pēc līguma izbeigšanas.
   • Grāmatvedības pamatdokumentus mēs glabājam 7 gadus.
   • Videonovērošanas kameru un tālruņa ierakstus mēs glabājam [1 mēnesi], ja vien nav nepieciešams tos glabāt ilgāku laiku.
   • No tīmekļa vietņu vaicājumiem izgūtos personas datus mēs glabājam [1 gadu].
   • No sīkdatnēm izgūto informāciju mēs glabājam [2 gadus].
   • Datus, kas iegūti, balstoties uz piekrišanu, mēs parasti glabājam līdz piekrišanas atsaukšanai vai tik ilgi, cik atrunāts piekrišanā.
   • Ar „Nesamirksti” lojalitātes programmu saistītie dati tiek glabāti 24 mēneši no pēdējās darbības, kad klienta dati izmantoti.
   • Personu datus, kuras iesniegušas darba pieteikumu, bet nav pieņemtas darbā, mēs glabājam vienu gadu.
  • Beidzoties glabāšanas periodam, visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem dokumentiem, kas ir saturējuši attiecīgos personas datus, un personas datus saturošie papīra dokumenti tiek iznīcināti vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
 2. PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA

  • Noteiktos gadījumos „Nesamirksti” var pārsūtīt personas datus trešajām personām Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros:
   • ja esat abonējis jaunumu saņemšanu e-pastā, mēs pārsūtām Jūsu kontaktinformāciju „Nesamirksti” tirgvedības partnerim, kurš veic e-pastu izplatīšanu;
   • ja vēlēsities izmantot „Nesamirksti” nomaksas pakalpojumu, mēs pārsūtīsim Jūsu datus nomaksas pakalpojuma finansētājam;
   • saistībā ar „Nesamirksti” tīmekļa vietnes, pašapkalpošanās vides un datu bāzu administrēšanu, piekļuvi Jūsu datiem var piešķirt „Nesamirksti” IT atbalsta sniedzējiem;
   • Jūsu datus, ko esat snieguši, piesakoties darbam „Nesamirksti”, mēs varam pārsūtīt personāla atlases uzņēmumam, kas palīdz mums veikt darbinieku atlases procesu;
   • iekšējās vadības un klientu bāzes analīzes nolūkos „Nesamirksti” var nosūtīt Jūsu datus mātesuzņēmumam un citām grupas juridiskajām personām;
   • „Nesamirksti” var nosūtīt Jūsu datus valsts iestādēm, ja tas ir mūsu pienākums saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
  • „Nesamirksti” datu apstrādei piesaista tikai tās personas, kuru juridiskā adrese un datu repozitoriji atrodas Eiropas Ekonomikas zonā un kuri snieguši „Nesamirksti” pietiekamas garantijas, ka tie lieto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai garantētu drošu personas datu apstrādi un pietiekamu datu aizsardzības līmeni atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Visu datu apstrādātāju pienākums ir neizpaust personas datus.
  • Lai saņemtu detalizētāku informāciju par „Nesamirksti” datu apstrādātājiem, lūdzu, sazinieties ar „Nesamirksti”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus.
 3. JŪSU TIESĪBAS.

  • Attiecībā uz personas datu apstrādi Jums ir visas piemērojamajos tiesību aktos noteiktās tiesības un, pirmkārt, šādas tiesības:
   • Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi – šī Konfidencialitātes politika sniedz vispārīgu informāciju par to, kā „Nesamirksti” apstrādā Datu subjekta personas datus un kādi dati tiek apstrādāti: lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar „Nesamirksti”.
   • Tiesības piekļūt saviem personas datiem saskaņā ar piemērojamajiem likumdošanas aktiem.
   • Datu atjaunināšanas un labošanas tiesības ‒ Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt Jūsu datus atjaunināt un izlabot kļūdainos. Personas datus var atjaunināt, iesniedzot attiecīgo lūgumu „Nesamirksti” vai arī „Nesamirksti” pašapkalpošanās vidē.
   • Tiesības izteikt iebildumus – Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi „Nesamirksti”, ja personas dati tiek apstrādāti „Nesamirksti” likumīgajās interesēs.
   • Tiesības ierobežot datu apstrādi – Jums ir tiesības pieprasīt „Nesamirksti” ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.
   • Tiesības pieprasīt dzēst personas datus ‒ Jums ir tiesības pieprasīt „Nesamirksti” izdzēst Jūsu personas datus.
   • Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo „Nesamirksti” doto piekrišanu, un „Nesamirksti” pārtrauks šajā nolūkā veikto Jūsu personas datu apstrādi.
   • Datu pārnesamības tiesības ‒ Jums ir tiesības saņemt no „Nesamirksti” iesniegtos personas datus, kas ir iesniegti „Nesamirksti” rakstveidā vai vispārpieņemtā elektroniskā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, pieprasīt „Nesamirksti” nodod šos datus trešās personas pakalpojumu sniedzējam.
   • Tiesības iesniegt prasību vai sūdzību Datu valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011, info@dvi.gov.lv, T. 67223131.
  • Lai izmantotu Nesamirksti Konfidencialitātes politikas sadaļās izklāstītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar „Nesamirksti”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus. Noteiktu pieprasījumu gadījumā, kad nepieciešama papildu piekļuve vai datu apstrāde, mēs varam Jums lūgt iesniegt pieprasījumu elektroniski parakstīta dokumenta veidā, lai mēs pietiekošā mērā varētu identificēt personu, kas iesniegusi pieprasījumu. Lūdzu ņemt vērā, ka „Nesamirksti” vienmēr atbildēs uz pieprasījumiem pie pirmās izdevības, bet dažkārt atbildes sniegšana uz pieprasījumiem un jautājumiem var aizņemt līdz pat 30 dienām, tāpēc „Nesamirksti” laipni lūdz Jūs uzgaidīt, līdz saņemsit atbildi.
  • „Nesamirksti” nodrošina Datu subjektu tiesību ievērošanu atbilstoši piemērojamajiem likumdošanas aktiem. Lūdzu ņemt vērā, ka Nesamirksti Konfidencialitātes politikas sadaļās norādītās Datu subjektu tiesības nav absolūtas un neierobežotas. Dažos gadījumos citu Datu subjektu tiesības vai „Nesamirksti” likumīgās intereses var ierobežot Jūsu tiesības.
 4. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS UN CITU NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU GROZĪJUMI

  • „Nesamirksti” patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Konfidencialitātes politikas noteikumus un nosacījumus. Pēc izmaiņām jaunie noteikumi un nosacījumi tiek publicēti „Nesamirksti” tīmekļa vietnē.
  • Konfidencialitātes politiku regulē Latvijas Republikas tiesību akti.
 5. KONTAKTINFORMĀCIJA

  • Ja Jums ir kādi jautājumi par šīs Konfidencialitātes politikas noteikumiem un nosacījumiem, vai kā „Nesamirksti” apstrādā Jūsu personas datus, kā arī, lai iesniegtu pieprasījumus vai sūdzības par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar „Nesamirksti”, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju:

MB Nesušlapk

 

Adrese: Šeškinės g. 55B, Vilnius, LV-07159, Lithuania

 

e-pasts: info@Nesamirksti.lv

 

Tālrunis:

+ 370 69885576